Родните застрахователи отиват на стрес тест

За оценка на групите ще отговарят надзорните органи в държавите, където се намират централите на компаниите майки

13:01, 24 Януари, 2011 1 коментар
Родните застрахователи отиват на стрес тест

Европейският орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) завършва предварителната подготовка за втория европейски тест за оценка на финансовата стабилност на дружествата от сектора (т. нар. стрес тест). Това стана ясно след проведеното на 13 януари тази година първо заседание на надзорния орган.
Въпросната оценка ще бъде направена в сътрудничество с Европейския съвет за системен риск и с националните надзорни институции, обясниха запознати. Решено е тя да започне в началото на второто тримесечие на тази година.
Основната цел на стрес теста е да оцени влиянието на различни сценарии за развитието на икономиката върху финасовите позиции на застрахователите в условията на усложнена икономическа среда. ЕОЗППО смята, че стриктната финансова дисциплина на застрахователните компании е жизненоважна за пазара.
Стрес тестът ще покрие цялата общност, но няма да обхване всички застрахователни компании, коментираха от бранша. Според указанията на оценка подлежат поне 50% от застрахователите във всяка държава, оценявани по брутен премиен приход. По-конкретно, у нас на този тест ще бъдат подложени ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", "ДЗИ Общо застраховане", ЗАД "Алианц България", ЗАД "Армеец" и ЗД "Бул Инс". Това са първите пет общозастрахователни компании по размер на брутния премиен приход и по този показател контролират 58% от пазара у нас. При това първите три дружества ще бъдат проверявани и на консолидирана основа, тъй като са част от европейски застрахователни и финансови групи като "Виена Иншурънс", "Алианц" и "Кей Би Си Груп", която контролира "ДЗИ Общо застраховане". За цялостната оценка на групите ще отговарят надзорните органи в държавите, където се намират централите на майките - Австрия, Германия и Холандия, но българската Комисия за финансов надзор ще трябва да подаде към тях резултатите от стрес тестовете на дружествата у нас. Общата картина за състоянието на застрахователния сектор в Европа ще бъде съставена в ЕОЗППО и ще бъде дискутирана в Европейския съвет за системен риск. След това ЕОЗППО ще изготви препоръки към националните надзорни органи да вземат мерки за подобряване на финансовите показатели на едно или друго застрахователно дружество или група.
 

Дара Христова

Коментари

Забавлявайте се докато преглеждате филми от най-популярният торент сайт в страната - Zamunda.
  • Показани 1

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA