Рисков клас

13:05, 26 Май, 2011

Групиране на застраховани лица или обекти със сходно ниво на риска.