Райфайзенбанк прогнозира растеж на индустрията и търговията

Банката публикува месечния си макроикономически анализ

07:07, 24 Юли, 2015 0 коментара

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на юли.
В него се посочва, че към май индексът на индустриалното производство бележи ръст от 3.9% на годишна база, в резултат на повишените разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година.


Оборотът на вътрешната търговия също се повиши с 5.6% през май. Продажбите на автомобили и мотоциклети, които се увеличават от април 2013 г. насам, регистрираха значителен ръст от 25.3%. Спадът в оборота на търговията на едро, който се регистрираше още от началото на 2014 г. за втори пореден месец бе преустановен и през май нарасна с 4.8% на годишна база. Ръстът в оборота на търговията на дребно очаквано бе положителен - в размер на 1.3% на годишна база.


„Положителна динамика се наблюдаваше и при цивилното, и инженерното строителство, което нарасна с 3.7% на годишна база. Този ръст обаче не бе достатъчно интензивен, за да преодолее общия спад в сектора“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.
Анализът посочва още, че към края на май 2015 г. държавният бюджет е натрупал излишък от 1.1 млрд. лв., за разлика от същия период на 2014 г., когато той отчете огромен дефицит от 888.6 млн. лв. Приходите и помощите, събрани от държавата за първите пет месеца на годината, възлязоха на 13.3 млрд. лв. (17.3% ръст на годишна база), а разходите (включително вноската в бюджета на ЕС) - на 12.7 млрд. лв. (0.5% ръст). „Далеч по-интензивният ръст на приходите бе резултат от положителния принос на данъчните и неданъчните приходи, както и на помощите, вследствие на подобрено усвояване на европейски средства и фондове“, обясни Калчев.


След три месеца с инфлация, през май индексът на потребителските цени регистрира 0.2% месечна дефлация. Въпреки това, от началото на годината до края на май натрупаната инфлация възлиза на 0.7%. 
В анализа се отбелязва, че към април 2015 г. брутният външен дълг достигна 38.9 млрд. евро, което е с 1.7 млрд. евро повече от нивото му през април 2014 г. „Нарастването му се движеше изцяло от динамиката на дълга на държавното управление, който е нараснал с 2.9 млрд. евро за една година и бе компенсиран отчасти от намалението във външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора (фирми, банки и други) с общо 1.2 млрд. евро“, разясни Калчев.


Според анализа на банката, паричната статистика на БНБ показва, че покритието на паричната база с валутни резерви нарасна с 4.0 пр.п. през май до 176.1%, въпреки че през месеца валутните резерви слабо намаляха със 170.2 млн. лв. Това високо покритие гарантира напълно стабилността на валутния борд, тъй като за безпрепятственото му функциониране са достатъчни 100% покритие.


Паричната статистика на БНБ отчита месечен спад на кредитите с 0.8% през май, движен от свиването при кредитите към нефинансови предприятия с 1.3%, докато кредитите към домакинствата отбелязаха лек месечен ръст от 0.1%. За разлика от кредитите, през май депозитите нараснаха с 0.4% на месечна база, като  депозитите на домакинствата се увеличиха с 0.2%, а тези на нефинансовите предприятия с 0.8%.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA