Райфайзенбанк: Износът е водещ фактор за възстановяването на икономиката

Колебанията на световните финансови пазари могат да повлияят негативно на експорта

11:08, 16 Август, 2011 0 коментара

Нетният износ продължава да е основният фактор за подобрението на макроикономическите показатели в България, но възстановяването на икономиката ни е крехко и силно зависимо от развитието на международната стопанска конюнктура. Това е акцентът в месечния обзор на актуалните към края на юли 2011 г. макроикономически данни, изготвен от Райфайзенбанк ЕАД.

Възстановяването на вътрешното търсене изостава от очакванията, а икономическото развитие по отрасли е неравномерно. Промишлеността отбелязва добри темпове на нарастване на продукцията, главно поради доброто експортно търсене, докато при строителството сигнали за оживление не се наблюдават, сочи информацията от месечния обзор на банката.

Според главния икономист на Райфайзенбанк, Калоян Ганев, динамиката на краткосрочните индикатори дава основание да се очаква отново малък икономически растеж от порядъка на 2 до 2,5% на годишна база за второто тримесечие на 2011 г.

Последните силни колебания на световните финансови пазари обаче могат да доведат до забавяне на икономиките на основните търговски партньори на страната през следващите тримесечия, считат от банката. При подобно развитие може да се очаква свиване на износа спрямо наблюдаваните през последните месеци равнища. Тъй като до момента износът е основният двигател за икономическото възстановяване, подобно развитие би се отразило негативно върху производствената активност на експортно ориентираните компании, както и върху пазара на труда. Това би предизвикало допълнителен спад на вътрешното търсене, който може да върне икономиката на страната обратно в рецесия.
 

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA