Проучване: В НОИ са компетентни и любезни

Над 50% от гражданите са били обслужени по-малко от десет минути

18:01, 12 Януари, 2012 0 коментара

Работещите в Националния осигурителен институт (НОИ) са компетентни и учтиви, сочат данните от анкетно проучване за удовлетвореността на гражданите от административните услуги там, проведено в края на 2011 г. Изследването е първо по рода си и се базира на представителна извадка от 2 800 души на възраст над 18 години и обхваща клиентите във всички 28 териториални поделения на НОИ.

Над 91% от всички анкетирани считат, че служителят, оказал им услугата, е притежавал нужната професионална компетентност, а 98% потвърждават, че са получили отговор на всички зададени от тях въпроси. В над 86% от случаите документите на гражданите са обработени бързо и качествено, като в 90,2% от тях това е направено с проявеното учтиво отношение и уважение.

Най-високи оценки за професионална компетентност са получили служителите, които обработват документи за краткосрочни обезщетения и помощи (94,3% от клиентите са доволни от тяхната работа), следвани от служителите, които заверяват осигурителните книжки (94,2%) и тези от осигурителния архив (93,4%). Веднага след тях се нареждат служителите, които приемат заявления за отпускане на пенсия с около 86% одобрение, става ясно още от данните на проучването.

Над 80% от клиентите, които ползват услугите на НОИ, изразяват удовлетвореност от факта, че лесно са се информирали какви документи трябва да подготвят преди да посетят приемната на институцията. Около 18% споделят, че са имали някакво затруднение при търсенето на необходимата информация или трудно са се ориентирали в ситуацията.

Повече от половината клиенти (56,6%) са отделили под 10 минути от времето си за ползване на административни услуги от НОИ, а около 1/3 са останали пред гишетата в рамките на 15-20 минути.

Направеното изследване е първо по рода си и се базира на представителна за страната извадка от 2 800 души на възраст над 18 години. То обхваща клиентите във всички 28 териториални поделения на НОИ, като анкетите са попълвани както в приемните на съответните окръжни градове, така и в 98 техни филиали и изнесени работни места.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA