Застраховка Имущество

07:09, 14 Септември, 2010

Продуктите в тази застрахователна група, осигуряват защита на имуществото на физически и юридически лица. Застраховка Имущество включва застраховки на движимо, недвижимо имущество и загуби причинени от външни фактори, като пожар, наводнение, природни бедствия, земетресения и много други, в зависимост от избрания обхват на застраховката.

Имуществените застраховки имат и допълнително покритие свързано с гражданска отговорност към трети лица, загуба на доход от наем и покриване на разходи за алтернативно настаняване.
Застрахованите лица биват:
• Всички физически лица могат да застраховат недвижимото и движимото си домашно имущество.
• Всички юридически дружества, осъществяващи търговска или производствена дейност на територията на Р България.