Проект на Столична община, разработен от ЕЛАНА Инвестмънт, спечели над 781 хил. лв. грант

Компанията има над 260 одобрени проекти

08:08, 19 Август, 2015 0 коментара

Проект на Столична община за повишаване на енергийната ефективност в сгради на училища и детски градини беше одобрен за 100% безвъзмездно финансиране от 781 859.62 лв. по програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014 г.) с донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Одобреният грант е по схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и включва подмяна на горивната база чрез въвеждане на котли за дървена биомаса в 9 сгради на училища и детски градини на територията на общината.  В резултат на промените ще бъде увеличена ефективността от енергията за отопление и ще бъдат намалени вредните емисии, които замърсяват околната среда.  След въвеждането на мерките, което се планира за 12 месеца, Столична община ще спестява разходи от 142 890 лв. на година в бюджета си.

Проектът беше разработен от ЕЛАНА Инвестмънт и бе класиран на четвърто място в списъка с одобрените проекти.

Консултантите работят в партньорство със Столична община вече 7 години, след като през 2009 г. спечелиха в консорциум с Ню Ай АД конкурс за рамков договор за подготовка на проекти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и ОП Развитие на човешките ресурси.

Това е петият успешен проект, по който ЕЛАНА Инвестмънт работи за Столична община.  Досега компанията е разработила 2 финансирани проекта за залесяване и запазване на горския потенциал по мерки 223 и 226 на ПРСР;  подготвяла е „Предпроектно проучване и икономически анализ на възможностите за оползотворяване на биомасата от Общински горски фонд и Общинските паркове на Столична община“; и е консултирала общинското дружество Спортна София–2000 ЕАД по инициатива JESSICA за „Изграждане на многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5-4“, част от изграждането на парк „Възраждане“.

Консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт има опит в европейски проекти вече 16 години, като за този период е разработила и управлявала успешни инвестиционни начинания на над 500 предприятия, земеделски производители, общини, които са инвестирали в икономиката чрез проектите близо 500 млн. лв. За първия 7-годишен програмен период на оперативните програми ЕЛАНА Инвестмънт има над 260 одобрени проекти на фирми и общини с инвестиционна стойност близо 400 млн. лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Врати Борман

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA