Правна защита на граждани в случай на застрахователно неизпълнение

На пазара в България има много застрахователни компании, които предлагат пакет от услуги застраховки

15:10, 07 Октомври, 2022 0 коментара

На пазара в България има много застрахователни компании, които предлагат пакет от услуги застраховки. Най-често срещаните застраховки са „Гражданска отговорност“ за превозно средство, покриваща имуществени и неимуществени вреди, по време на движение или на престой, в това число колоездачи, пешеходци. Застраховки Каско за превозно средство, предоставящи защита срещу природни бедствия, пожари, кражби, вандализъм, пътно-транспортни произшествия, щети, причинени на паркинг. Автоасистанс е застраховка, осигуряваща помощ на пътя вследствие на ПТП или повреда на автомобила за България и в чужбина. Застраховка имущество, покриващо имуществени вреди на домашното имущество, офиси и търговски обекти, електронно оборудване, за предприятия, за хотели. Застраховки живот, застраховки при пътуване, застраховки при защита от злополука или заболяване за учащи и персонал, за спортисти, трудова злополука, за чужденци, постоянно или временно пребиваващи на територията на Република България. Застраховки на отговорности за свободни професии и производствен сектор, както и „Обща гражданска отговорност“, Карго застраховки, селскостопански застраховки, за плавателни съдове, за летателни апарати, застраховки, предназначени за инвеститори, предприемачи, застраховки за финансови и търговски рискове и други.

Първото нещо, което трябва да направите е да уведомите за щетата своето застрахователно дружество, където трябва да се попълни формуляр за предявяване на претенция за обезщетение. Обикновено всеки застраховател приема вътрешни правила, чрез които се уреждат процедурите за прием на уведомления за щети, събиране на доказателства, извършване на  оценка на причинените вреди, определяне на размера на обезщетението и извършване на плащане на обезщетението.

Срокът за изплащане на обезщетение е различен за различните случаи. Той започва да тече от момента на предоставяне на последния документ, изискан от застрахователя. Често се случва законовите срокове да не бъдат спазени от компаниите. Вашият застраховател трябва да Ви уведоми дали ще са необходими допълнителни документи в 45-дневен срок. Тримесечният срок за произнасяне е общ и включва времето за набавяне на изисканите допълнителни документи, ако са необходими такива. В този срок застрахователната компания определя, изплаща или отказва плащане на обезщетението. А самото обезщетение се равнява на размера на вредата предвид договорената застрахователна сума и съответно, ако има самоучастие. Освен обезщетението, застрахователят трябва да покрие и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите. За подобни и други казуси, потърсете услугите на адвокат София, Ще получите правна защита в случай на застрахователно неизпълнение или размотаване от страна на застрахователното дружество. Ще се извършат всички необходими действия за изпълнение на задълженията в законно предвидения срок и да се изплати дължимото обезщетение.

Когато правото и закона са на ваша страна, застрахователните компании са длъжни да изпълнят договора, сключен за тази услуга с вас. Понякога ще е необходимо търпение, защото размотаването на някои застрахователни дружества биха могли да доведат до това вие да бъдете принудени да се откажете да търсите правата си. Но не губете вяра, с правилния адвокат, вие ще успеете не само да наклоните везните в своя полза, а и да спечелите, защото законът е на ваша страна. Разчитайте на професионализмът, дългогодишната практика и утвърден опит на специалист адвокат по граждански и търговски дела, който да защити вашите права и законните ви интереси с всички позволени средства.
Когато подписвате полица за каквато и да е застраховка винаги четете внимателно пълния текст и дори този със дребния шрифт. Не бързайте, това са важни документи, за да избегнете недоброжелателни застрахователни компании да злоупотребят с вас в последствие.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA