Пожар

13:05, 26 Май, 2011

Пожарът е неконтролирано горене. Щетите се изразяват в пълно или частично изгаряне, стопяване, обгаряне, опушване, овъгляване, тлеене или замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар.