Подписвачество

13:05, 26 Май, 2011

Процес на подбор на застрахователните рискове и класифицирането им според тяхната степен на застраховаемост, така че за тях да бъдат приложени подходящите тарифи. Процесът също така включва отказ на онези рискове, които не отговарят на изискванията.