Подписвач

13:05, 26 Май, 2011

Представител на застраховател, отговарящ за поемането на рискове (сключването на застрахователни договори).