Пенсионният фонд вече ще може да се сменя и онлайн

Пенсионните дружества задължително ще предоставят на осигурените информация за процедурата по прехвърляне и за управляваните от тях пенсионните фондове

09:09, 02 Септември, 2011 0 коментара

Заявленията за смяна на пенсионен фонд вече ще могат да бъдат подавани и по интернет с квалифициран електронен подпис. По този начин освен време, осигурените ще спестят и разходите за нотариална заверка на подписа. Това предвижда приетата от Комисията за финансов надзор Наредба за изменение и допълнение на „Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество”.

Приетите промени на нормативния акт целят усъвършенстване на уредбата, свързана с промяната на пенсионен фонд, като са взети предвид някои проблеми, които практиката е показала през изминалите шест години, казват от КФН. Измененията трябва да подобрят  дейността на пенсионноосигурителните  дружества, регулирането и контрола от страна на надзорния орган и да осигурят по-голяма защита на интересите на осигурените лица, съобщават от Комисията.

Съществена промяна в Наредбата е, че подписването на осигурителния договор с новото дружество, в което лицето желае да се прехвърли, вече ще става едновременно с подаването на заявлението за прехвърляне. Договорът  ще влиза в сила от момента на прекратяване на правоотношението със старото дружество. Промяната цели да се предотвратят някои нарушения и да се намали разходът на време и средства за осигуреното лице.

Предвижда се пенсионното дружество да предоставя на осигурените писмена информация за процедурата по промяна на участие и за основните характеристики на управлявания от него пенсионен фонд, което ще помогне при вземането на решения от страна на осигурените. Информацията ще се изготвя по образец, в стандартизирана форма, което ще даде възможност за лесно и бързо сравняване на  пенсионните фондове на базата на определени показатели.

Има и промяна в начина за заплащане на таксата за прехвърляне от страна на осигуреното лице. Съгласно досега действащите разпоредби таксата се заплащаше лично от лицето, а в случай че до прехвърлянето не е платена, дружеството, в което е осигурено, можеше да я удържи от средствата по индивидуалната му партида. Практиката показва, че удържането на таксата за прехвърляне от партидите на осигурените лица се е превърнала в масова практика, вместо да се прави по изключение. Поради това възможността за плащане от партидата е премахната. Изискването за заплащане на таксата от осигуреното лице също така го ангажира лично и допълнително удостоверява волята му да извърши заявеното прехвърляне на средства в нов пенсионен фонд, смятат от КФН.
     
Предстои обнародването на Наредбата в Държавен вестник.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA