Палеж

13:05, 26 Май, 2011

Умишлено причинен от трети лица пожар.