ОББ с нетна печалба от 64 млн. лв. за 2010 г.

Средствата ще бъдат реинвестирани изцяло в капитала на банката

15:08, 12 Август, 2011 0 коментара

Обединена българска банка отчете нетна печалба за 2010 г. след провизии и облагане с данъци в размер на 63 881 100 лв. Тази сума, както и неразпределена печалба от минали години в размер на 905 904 лв. ще бъде прехвърлена към фонд “Резервен” в съответствие с чл. 49 от Устава на банката, беше решено на общо събрание на акционерите. След капитализирането на печалбата собственият капитал на ОББ възлиза на 1,091 млрд. лв.

Общото събрание одобри годишния финансов отчет на банката за 2010 г. и избра „Делойт Одит” ООД за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на ОББ за настоящата година.

Основен акционер в ОББ с 99% е Национална банка на Гърция. През последната година застрахователят ОББ МетЛайф увеличи своя пазарен дял с над 5% и към ноември 2010 г. зае седмо място на животзастрахователния пазар в България, като осигурява защита на около 500 хил. клиенти на ОББ.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA