Нови възможности за инвестиране на средствата от пенсионните фондове

КФН измени Наредба № 29

17:11, 04 Ноември, 2011 1 коментар

На заседание от 3 ноември Комисията за финансов надзор (КФН) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за  минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на  държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл.176, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.

С промените се усъвършенства и допълва списъкът на държавите, в които е разрешено да се инвестират средства на пенсионните фондове в държавни ценни книжа, дялове на колективни инвестиционни схеми и банкови депозити.

Направен е преглед и актуализация на някои регулирани пазари, както и на индексите на тези пазари, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от наредбата, поради промяна в техните наименования. Също така са включени допълнителни пазари и индекси с цел предоставяне на пенсионните фондове на по-широки инвестиционни възможности и по-добра диверсификация на портфейлите им на регионално и на секторно ниво.
 
Основната част от измененията и допълненията се налагат поради изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.

Предстои наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Яна Вичева

Коментари

  • Показани 1

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA