Медицинският център на "Дженерали" - с нов апарат за диагностика в гинекологията

Апаратът прави изследване на новообразувания при шийката на матката

15:06, 20 Юни, 2017 0 коментара

"Дженерали Закрила МДЦ” представи нов иновативен уред за изследване на новообразувания при шийката на матката, информира сайтът Insmarket.bg. Уредът ZedScan използва електрическа спектроскопия (EIS), за да осигури обективна оценка на цервикалната епителна тъкан, която може да бъде безпроблемно комбинирана с колпоскопското изследване, подобрявайки точността на процедурата. Апаратът прави оценка на неоплазията, която в съчетание с колпоскопската картина, помага да се вземе решение има ли нужда и къде трябва да се вземе материал за биопсия, както и дали не би могло лечението да бъде предложено по време на самото изследване.
Апаратът редуцира до два пъти необходимостта от биопсия и открива над 98% от промените в клетките, водещи до злокачествени заболявания на шийката на матката. Редица специалисти вече използват апарата като заместник на колпоскопия и цитонамазка изобщо.

Апаратът се състои от 3 компонента: docking система, чийто софтуер е включен към компютър, апарат и сензорно устройство за еднократна употреба. С помощта на сензорното устройство на принципа на електрически импеданс се скенират 12 зони от маточната шийка и цервикалния канал, като се регистрират най-ранните изменения в клетката, преди да се установят с рутинни методи като цитонамазка. Скенират се всички слоеве от епитела и апаратът дава обективна оценка за неговото състояние. Резултатът се получава в момента на изследването, което спестява време и безпокойство на пациентките. Това е много по-чувствителен метод в сравнение с цитонамазката по отношение на диагностицирането на предракови изменения на маточната шийка – съответно 95% и 70% чувствителност на двата метода, коментират експерти.

Резултатът може да бъде негативен или позитивен. При негативен резултат пациентката не се нуждае от други изследвания и подлежи на преглед след 1 год. При позитивен резултат апаратът идентифицира зони, в които има диспластични клетки. В тези случаи се налага биопсия за хистологична диагноза от конкретна зона на маточната шийка, а не произволно.

Изследването може да се прилага на всички жени, подлежащи на годишен профилактичен преглед, особено на тези с негативна колпоскопска находка. При пациентки с абнормна цитонамазка-IIB-IIIA групи апаратът определя дали се налага биопсия или не, а ако се налага – от коя точка да бъде взета. При тази категория пациенти негативният резултат спестява много изследвания и безпокойство за определен период от време, тъй като резултатът се получава в момента на изследването. При пациентки с HPV положителни щамове чрез апарата се определя дали има промени в клетките, които изискват хистологично уточнение, или пациентката е само вирусоносител.
Според специалисти апаратът има редица предимства пред цитонамазката като скринингов метод за откриване на предракови заболявания. Резултатът се получава веднага, а изследването се извършва в амбулаторията в хода на гинекологичния преглед, като не изисква допълнително патоанатомична обработка и отнема 3-4 минути. Апаратът елиминира "човешкия фактор" за разлика от елемента на субективизъм при цитонамазките. Сканират се клетките от всички слоеве на епитела (лигавицата) на маточната шийка, докато цитонамазката анализира само повърхностните клетки, които са ексфолиирани с четката и шпатулата. Чувствителността на цитонамазката т.е способността за откриване на предракови изненения – CIN II-CIN III е 70%, докато чувствителността на Zed Scan е над 90%. Това означава, че при нормална цитонамазка в около 30% от случаите са възможни предракови промени, които могат да бъдат уловени с по-чувствителен метод. Това определя и високата негативна предиктивна стойност на "ZedScan" апаратурата – при отрицателен резултат пациентът може да бъде спокоен, че със сигурност няма заболяване и може да се яви на преглед след 1 година. Тези възможности на апарата го определят като подходящ за скрининг и профилактика на предраковите изменения на маточната шийка. При абнормни цитонамазки-над IIB-IIIA Pap група се налагат редица изследвания (HPV-тестувания), лечения, повторни цитонамазки, колпоскопии и биопсии, като едва в 20-25% от тези т.нар. сигнализирани цитонамазки се установява предраково заболяване. В останалите 75-80% всички тези процедури оказват финансово и емоционално въздействие за определен период от време върху пациентите и техните близки.

Новата придобивка за медицинския център на "Дженерали Застраховане” продължава мисията на застрахователя да осигурява превантивна медицина за своите клиенти. Всяка година компанията проучва и търси начин да инвестира в най-новите технологии.Миналата година "Дженерали Закрила МДЦ” представи последен модел 4D ехографска сонда, която е от изключителна важност за пренаталната диагностика на бременни жени.

За изследване със ZedScan може да бъде записан час за профилактичен преглед на тел. 02/94 20 700 или на адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 79-81 в дните от понеделник до петък от 8:00 до 19:30 ч. Изследването се прави от д-р Пламен Петков, акушер гинеколог. Д-р Петков е специалист по акушерство и гинекология с 27 годишен опит по специалноста. Завършша МУ-София 1985 г., придобива специалност по АГ 1990 г. Работи последователно в районна болница 4 години и след придобиване на специалност работи в Ангола и Тунис като акушер гинеколог. От 1994 г. работи в Първа АГ болница "Св.София"-гр. София до 2016 г. Има опит във водене на раждане, оперативното акушерство и гинекология, в акушеро-гинекологичната диагностика. Има курсове и специализации у нас и в чужбина по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопска диагностика, новости в оперативната техника в акушерството и гинекологията, онкогинекология, мамологична диагностика. От 2016 г. Работи в МДЦ "Дженерали Закрила" . Извършва водене на раждане и оперативна дейност в Първа АГ болница "Св. София" и болница "Сердика”, София.

здраве

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA