Лимит на отговорност

13:05, 26 Май, 2011

Максималната отговорност на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице.