Кой е субектът на данъчните преференции?

Това е приносителят на книжата в деня на техния падеж

18:03, 14 Март, 2017 0 коментара

Важно обстоятелство при опита за анализ на фискалния режим на държавните ценни книжа е субектът на данъчните преференции. Това е приносителят на книжата в деня на техния падеж или на падежа на лихвените купони, без пряка обвързаност нито с първичния купувач, нито с вторичния оборот. Видимо се създават неравностойни условия пред инвеститорите, държали съкровищни книжа за различни отрязъци
от време. Всички те са кредитори на бюджета, но само последният от тях получава възможност да реализира законовите данъчни преференции.

Един по-прецизен поглед върху ситуацията показва, че горният извод е прибързан. Неговото опровержение се базира върху самото условие, което го поражда — вторичната търговия със съкровищните книжа. Твърде повърхностна е представата, че е възможно с лекота да се закупят съкровищни бонове или облигации непосредствено преди техния
падеж или падежа на купоните им по цени, които да осигурят
присвояването на цялата данъчна преференция.

Тази презумпция може да се реализира само при силно затормозена ликвидност на продавача, но тогава основната причина не е в особеностите на фискалния режим на съкровищните книжа, а в характеристиката на пазарните сделки въобще. Всеки рационален инвеститор, при равни други условия, би продава по толкова по-висока цена, с колкото е съкратен остатъчният матуритет на ценната книга, като би интегрирал в цената и съответна част от данъчната преференция: Така последната се превръща в обект на търговия, а приспадащите се част от нея се разпределят между вторичните инвеститори посредством отместване на ценовото равнище от обичайните равновесни центрове.

Източник: www.kreditite.com

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA