Какъв е обхвата на Застраховка Домашно имущество

19:11, 21 Ноември, 2010 0 коментара

Застраховката Домашно имущество Ви позволява да застраховате вашият дом и да го защитите от кражба, грабеж, пожар, природни бедствия и злоумишлени действия. Застрахователните компании предлагат различни покрития, включващи или изключващи определения рискове. Трябва да се вземе под внимание, че обикновено в застраховката не е включена клаузата за защита от земетресение.
Има два типа застраховане, недвижимо имущество и движимо имущество.

Недвижимо имущество, обхваща:
• Жилищни и вилни сгради.
• Стопански сгради, работилници, градински постройки, гаражи и др.
• Съоръжения от специален тип, като слънчеви отоплителни системи, сателитни антени, оранжерии, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество, обхваща:
• Лични вещи, общо обзавеждане, вещи използващи се в домакинството и др.
• Битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника.
• Селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.
• Произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Щетите които застраховка Домашно имущество покрива са такива причинени от:
• Пожар, включително последиците от гасенето му.
• Експлозия на съд под налягане
• Природни бедствия като: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони.
• Земетресение.
• Авария на ВиК.
• Удар от ППС или летящо тяло с екипаж, включително от падащи от него съставни части или товар.
• Вандализъм (злоумишлени действия от трети лица).
• Кражба чрез взлом.
 

Публикувай нов коментар

Image CAPTCHA