Изключен риск

13:05, 26 Май, 2011

Събития, водещи до реализирането на риска, предмет на застрахователния договор, но за които Застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължението да ги покрие.