Имплозия

13:05, 26 Май, 2011

Обратно явление на експлозията и представлява мигновено и взривоопасно запълване на обем, в който налягането е по-ниско от атмосферното (вакуум). Вредите върху имуществата се изразяват в счупване, натрошаване, изкривяване и разкъсване.