Гаранционен фонд

12:05, 26 Май, 2011

Юридическо лице с предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Всички застрахователи, предлагащи посочените застраховки, правят вноски във фонда в размер, определен съгласно Кодекса за застраховането.