Форум за успешно финансиране на МСП се проведе в София

Бяха представени и възможности за европейско финансиране

17:05, 23 Май, 2018 0 коментара

Бизнесът се срещна с банкови и небанкови финансиращи институции на петото издание на форум "Финансиране на бизнеса". И тази година форумът предложи на малки и средни фирми в България решения за успешно финансиране на бизнеса им, информира застрахователният сайт Insmarket.bg.

В първия панел на събитието бяха представени възможности за финансиране от фондовете с рисков капитал. Презентации изнесоха Росен Иванов, управляващ съдружник в Black Peak Capital и Йордан Зарев, мениджър Инвестиции в Neveq.

Интересна и полезна информация получиха посетителите на събитието от Стойне Василев, бизнес коуч към SmartMoney.bg. Фокусът на неговата презентация беше поставен в предварителната подготовка на фирмата преди да се постъпи към финансиране.

В банковия панел беше поставен акцент на възможностите за финансиране на микро и малък бизнес, както и съвременните форми за банково финансиране. Бяха представени и успешни проекти от развиващи се в различни сфери бизнеси.

Във финалния панел на форума бяха представени възможностите за европейско финансиране на МСП до края на 2018 г. Галя Менова, Управляващ съдружник в Хюман Консултинг ЕООД представи възможностите в две направления по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г.

Мартина Калчева от Гецов и Партньори Консулантс ЕООД представи програма Хоризонт 2020, която е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Тя се отличава от своите предшественици със стремежа за обхващане на цялата предпазарна иновационна верига, вкл. приложната наука, бизнес иновациите и справянето с обществените предизвикателства, т.е. трите й приоритетни стъбла. Целта на Хоризонт 2020 е да доведе до възможно повече постижения, открития и иновации, които да допринесат ползи за обществото. Тя свързва научните изследвания и иновациите, пренасяйки идеи от лабораторията до пазара чрез различни форми за стимулиране на иновациите и подпомагане на процеса на съвместяване на дейността на публичния и частния сектор за постигане на иновации.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA