Форсмажорни обстоятелства

13:05, 26 Май, 2011

Обстоятелства, настъпили в резултат на непредвидима случайна и непреодолима сила