Финансовият резултат в общото застраховане у нас е с ръст от 49%

Брутният премиен приход на българските застрахователи се е увеличил с 0,5%

13:08, 25 Август, 2011 0 коментара

Финансовият резултат на дружествата в сектора по общо застраховане у нас за периода януари – юни 2011 г. възлиза на 22 696 хил. лв., при 15 267 хил. лв. за същия период на миналата година, което означава нарастване с почти 49%, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН).

Положителен технически резултат от 12 907 хил. лв. към края първото полугодие спрямо 7 425 хил. лв. към края на юни 2010 г., което представлява увеличение с близо 74%, отчитат дружествата по общо застраховане.

Брутният премиен приход на тези компании възлиза на 688 858 хил. лв. Това е спад от 0,2 % на годишна база. Най-голям пазарен дял на база премиен приход по общо застраховане имат „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД с 12,4%, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с 12,3% и ЗД „Бул инс” АД с 11,9%. На пазара по общо застраховане най-голям процент заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (39,4%) и „Автокаско” (32,2%) – общо 71,6% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 321 784 хил. лв., като се отбелязва спад с 15,8% на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите у нас към края на юни 2011 г. се е увеличила с 2,1% спрямо същия период на 2010 г. и възлиза на 2 895 194 хил. лв., като 64,8% от активите принадлежат на застрахователите по общо застраховане, а 35,2% на застрахователите по животозастраховане.

Брутният премиен приход на застрахователите със седалище в България е в размер на 814 647 хил. лв. за първото полугодие на 2011 г., като се наблюдава ръст от 0,5% на годишна база.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA