Въпроси и отговори

При Застраховка имущество срещу така нареченият първи риск, Вие получавате обезщетение при щети нанесени от природни бедствия, пожар или други събития довели до унищожаването или увреждането на имуществото...
Застраховката Индустриален пожар предпазва вашите сгради, стоки, съоръжения, машини, продукция, материални запаси и други срещу загуби причинени от: • Природни бедствия като: буря, ураган, градушка,...
Застраховката Домашно имущество Ви позволява да застраховате вашият дом и да го защитите от кражба, грабеж, пожар, природни бедствия и злоумишлени действия. Застрахователните компании предлагат различни...
  • Показани 3