Експлозия

12:05, 26 Май, 2011

Химическа реакция, предизвикваща избухване. Експлозията предизвиква счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне или опушване на застрахованите имущества.