Екс грация (ex gratia)

12:05, 26 Май, 2011

Компромисно плащане на застрахователно обезщетение, извършено на добра воля от страна на застрахователя.