Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Договорено задължение на застрахования в случай на настъпване на застрахователно събитие да участва в покриването на определена част от щетите.   Прочети цялата статия
Откъсване и бавно движение на земни пластове от геоложки характер или внезапно еднократно падане на големи земни или скални маси от същия характер, водещи до срутване или деформиране на сгради, съоръжения... Прочети цялата статия
Международен сертификат за застраховка. Самата застраховка „Зелена карта” покрива отговорността на водача на МПС за причинени имуществени и неимуществени щети на трети лица при пътно-транспортно... Прочети цялата статия
Разпределяне на отговорността по застрахователен договор между двама или повече застрахователи. Прочети цялата статия