Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори, независимо от наименованието им. Прочети цялата статия
Застраховане на риска от унищожаване, повреждане или погиване на движимо или недвижимо имущество. Към общото застраховане се отнася и застраховането на отговорност за имуществени или неимуществени вреди.... Прочети цялата статия