Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Временното заливане на дадена местност или територия с огромно количество вода следствие на повишаването на нивото на реки и водоеми или в резултат на проливни дъждове, топене на снегове, скъсване на... Прочети цялата статия
Надзастраховане е налице, когато уговорената застрахователна сума е по-голяма от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество. Прочети цялата статия