Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Животозастраховане - покриване на риска за живота и здравето на застрахованото лице. Застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни (например за срок от 10, 15, 20, 25 и повече години), могат да имат... Прочети цялата статия