Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Представлява общата сума на покритието по застрахователния договор за срока на застраховката, независимо от това колко застрахователни събития, могат да настъпят. Отнася се в повечето случаи за застраховки... Прочети цялата статия
Разход, произлизащи от подновяването или сключването на застрахователни договори. Разходите биват преки(аквизиционни комисиони) и косвени(оперативни разходи, свързани с изготвянето на оферти и със самото... Прочети цялата статия
Отговаря за създаването на основите на застрахователните и финансовите продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми, като определя цените на съответните продукти и извършва оценка на необходимите резерви... Прочети цялата статия
Бързоразвиващо се болезнено заболяване, с нужда от спешно лечение с възможност за летален край. Прочети цялата статия