ДДС за новите коли

Особености на данъчните задължения в България

13:09, 21 Септември, 2010 0 коментара
ДДС за новите коли

Ако сте си купили нова кола от ЕС, не бързайте да се радвате. Оказва се, че заради покупката имате определени данъчни задължения в България. Така например, ако собствеността на новото превозно средство е прехвърлена на 25 януари 2010 г. и фактурата е издадена на същата дата, то данъкът става изискуем на тази дата, обясниха от НАП. Тогава лицето трябва да внесе данъка и да подаде декларация най-късно до 14 февруари 2010 г. В случай, че собствеността на превозното средство е прехвърлена на 25 януари 2010 г., но до 15 - ти февруари същата година фактурата за нея все още не е издадена, тогава данъкът става изискуем на 15-ти февруари същата година. В такива случаи лицето следва да декларира и да внесе дължимия данък за придобиването най-късно до 14-ти март същата година.

Оказва се обаче, че с този факт са запознати твърде малко граждани и фирми. При ревизии за през 2009-а инспектори от НАП са начислили допълнително над 2 млн.лв. ДДС и 535 хил.лв. лихви на 198 фирми и граждани, които са си купили нови автомобили от ЕС. От ревизиите станало ясно, че една от основните причини за недекларирането и невнасянето на ДДС, е това, че собствениците на автомобилите не знаят своите задължения. Според европейското и българското законодателство, когато български фирми и граждани купуват нов автомобил в страна от ЕС, те дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата. Това задължение се отнася и за лицата, които не подлежат на регистрация по Закона за ДДС по общия ред. Казано с други думи важи и за физическите лица, държавните органи и органите на местното самоуправелине, болниците , училищата.  Всички те декларират пред НАП покупката на ново превозно средство от друга държава-членка на Европейския съюз. Декларацията може да се получи от всеки офис или териториална дирекция на НАП, както и да се изтегли от сайта на приходната агенция – www.nap.bg. Срокът за подаване на декларацията е до 14-то число на месеца, следващ месеца, в който данъкът е станал изискуем. До същата дата трябва да се внесе и данъкът за автомобила.

Подчинените на Красимир Стефанов обясниха още, че има едно изключение. Не се дължи ДДС за придобиване от ЕС на ново превозно средство от дипломатическите представителства, консулствата, представителствата на международни организации и техния персонал.
Впрочем, според Закона за данъка върху добавената стойност като "нови" пътни превозни средства, в т.ч. и леки автомобили, се определят превозните средства с работен обем на двигателите над 48 куб. см или с максимална мощност на двигателя над 7.2 кW, предназначени за превоз на пътници и товари. За нови се смятат и превозните средства, изминали не повече от 6 000 км, или са доставени до шест месеца от датата на първата им регистрация (независимо къде е извършена тя). Двата критерия се прилагат кумулативно. Тоест, ако лек автомобил, който е регистриран за първи път преди четири месеца, е изминал например 7 000 км, той все още се приема за "нов". Това е така, защото от регистрацията му не са изминали шест месеца. Като "нов" за целите на облагането се приема също и автомобил, който е регистриран за първи път преди седем месеца, но е изминал само 5000 км. Това е така, тъй като независимо от това дали продавачът на автомобила е регистриран за целите на ДДС в друга държава-членка или не, във фактурата, която издава, той няма да начисли данък.

Добре е всеки, който е купил или планира да се сдобие с ново возило от общността да е наясно, че купувачите на нови коли от друга държава-членка общността, не дължат ДДС в държавата, от която са купили моторното превозно средство. Те трябва да декларират пред
доставчика, че превозното средство ще се използва и регистрира в друга държава-членка.
Ако купувачът е пропуснал да декларира тези обстоятелства и продавачът е начислил ДДС по сделката, купувачите могат да се обърнат към доставчика на новото превозно средство за възстановяване на платения данък. Във всички случаи, задължението за деклариране и внасяне на данъка е на нерегистрирания по ЗДДС купувач на ново превозно средство, като
данъкът трябва да се внесе в България.

Бизнесът и гражданите не са „очаровани“, което е съвсем естествено. Дали обаче повечето фирми се правят на ощипани или действително не са запознати със задълженията си, не е съвсем ясно. Според Илия Михайлов, собственик на малко дружество за вътрешни превози тази „новост“ ще затрудни сериозно бизнесът му. „Изведнъж се оказа, че дължа на хазната над 50 хил. лева. За да ги платя, трябва да прекратя дейността си за поне 3 месеца“, жалва се предприемачът. Интересно как подобни задължения могат да бъдат „забравени“ или пропуснати, след като всички купувачи на нови превозни средства от друга държава-членка декларират покупката си пред НАП. Това става с подаването на „Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица. За тези, които не го направят, има санкции. Какви точно, зависи от конкретния случай.  

Дара Христова

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA