Държава членка

12:05, 26 Май, 2011

Държава, членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.