Данъчна гилотина за застрахователите

Приходите на дружествата от бранша намаляват

19:10, 22 Октомври, 2010 0 коментара
Данъчна гилотина за застрахователите

Сметките на управляващите за новия данък върху застрахователните премии може да се окажат доста погрешни. Нормативът беше приет на второ четене от депутатите в сряда, 20 октомври. С това окончателно беше решено от следващата година премиите по застраховките "Каско" и "Гражданска отговорност" да бъдат облагани с 2% данък. Така от всички плащания по полиците ще бъдат удържани по 2%, които ще отиват в държавната хазна, като това ще важи дори за подписаните договори от края на тази година. Според председателят на Асоциацията на българските застрахователи Орлин Пенев народните представители са пропуснали са в изчисленията си застраховките по договорите за обществени поръчки. При тези полици плащанията стават на вноски, а стойността им е договорена още при сключването на споразумението. "Когато законът за облагане на премиите с 2% влезе в сила, застрахователите ще трябва да начислят съответната част от този данък върху вноските. Което означава, че трябва да се променят договорите с ведомствата, обявили поръчката. Само че дали тези ведомства са предвидили подобна промяна като допълнителен разход в бюджетите си? Защото доходът от това облагане е заложен в плановете за приходите на хазната за 2011-а, но не е ясно дали ведомствата са включили плащането на увеличените премии като допълнителен разход", подчерта шефът на застрахователната асоциация. По думите му трудно може да бъде направен обективен анализ до какви допълнителни разходи за хазната ще доведе въвеждането на двата процента облагане на застрахователните премии, защото няма единна база данни, от която да се извади информация какви вноски дължат държавните ведомства за 2011-а.
Казано малко по-различно, едни пари би следвало да излязат от ведомствата като увеличение на застрахователните премии и да постъпят като приходи в хазната под формата на 2% върху същите тези премии. Не е съвсем ясно обаче дали това ще се случи точно така или държавните учреждения няма да платят увеличението, а хората от НАП ще си съберат двата процента налог от застрахователите?! Експерти обясниха, че ако това наистина се случи, планираният като косвен данък, ще се превърне в пряк данък от 2% за застрахователните дружества с 2 процента. От бранша коментираха, че по този начин държавата ще нанесе допълнителен удар върху финансовото им състояние, което и така не е блестящо. Все пак заради кризата застрахователният бизнес и приходите на дружествата от бранша намаляват и това не е тайна за никой.
Всъщност, това го доказват числата. Премийният приход за шестте месеца на 2010-а е общо 684.12 млн. лв., или с 41 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Изплатените застраховки са 344.1 млн. лв., което е с 28.3 млн. лв. повече, отколкото за шестте месеца на 2009-а. Казано накратко, приходите от основната дейност намаляват, а разходите растат. Вярно е, че благодарение на добрия си мениджмънт застрахователните компании успяват да поддържат стабилни финансови резултати, но е сигурно, че и това не може да продължава безкрайно, опасяват се компаниите. Особено когато бъдат натоварени с допълнителни разходи за плащане на косвен данък, които трудно могат да прехвърлят върху част от клиентите си.
Тези разсъждения може да изглеждат пресилени, тъй като 70% от премиите на дружествата са от застраховки върху автомобилите - предимно "Гражданска отговорност" и "Каско", а трябва да си изключително неразумен собственик на автомобил, за да не ги сключиш отново. Застрахователите обаче планират да увеличат точно премиите по полиците, свързани с моторните превозни средства. Главната причина да го направят е по-големият размер на отговорност, който трябва да поемат по тези застраховки. Но добавят и новия данък от 2%, който влияе за по-високите цени. Нещо, за което вече писахме многократно.
Едва ли подлежи на съмнение, че по-скъпите застраховки, особено ако са задължителни, са допълнително бреме за гражданите. Така в крайна сметка се оказва, че финансовият министър не казва истината, когато твърди, че големият успех на това правителство е запазването на данъчните ставки и на пенсиите и заплатите. Какво го интересуват българина ставките, след като разходите му са нараснали. Ситуацията напомня един виц от тоталитарно време, когато министър на вътрешната търговия и услугите е Георги Караманев и обещава от телевизионния екран, че стоките няма да поскъпват, но ден по-късно цената им е повишена. Попитали популярното радио "Ереван" дали на лъжата краката са къси, а то отговорило: "Ако беше така, министър Караманев щеше да ходи на задните си части."
Но да се върнем на данъка върху застрахователните премии. За да не се стига до конфузни ситуации като тази с плащанията по застраховки, сключени във връзка с обществени поръчки, беше добре при окончателното гласуване на закона на второ четене в пленарната зала депутатите изрично да запишат в него, че данъкът се начислява само върху премии по застраховки, сключени след 1 януари 2011 година. Това обаче така и не се случи...
Както вече писахме, от обхвата на нормативния документ са изключени единствено приходите от презастраховане, животозастраховане и някои други застрахователни договори, покриващи рискове, които не са на територията на България - например на товари по време на превоз, на летателни апарати и на плавателни съдове. Няма да се дължи данък и за разходите, които застрахователите са направили за вноски в Гаранционния и Обезпечителния фонд. Освободени са и сумите за Държавен фонд "Земеделие", заделени от компаниите съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
За да не останат объркани застрахованите и за да не си позволят застрахователните компании някои хитринки, оправдавайки се с новия данъчен режим, законът предвижда частта от премията, която ще отива в хазната, да бъде изписвана на отделен ред в застрахователната полица. Направени са и предложения за промени в Кодекса за застраховането, като се предвижда компаниите задължително да вписват и размера на вноските за Гаранционния и Обезпечителния фонд, които се събират заедно със застрахователната премия.
В норматива е записано още, че данъчно задължените лица трябва да подадат данъчна декларация за предходното календарно тримесечие в срок до края на месеца следващ тримесечието. Декларациите се подават в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице. Дължимият данък за данъчния период се внася ежемесечно в срок до края на следващия месец. За невнесения в срок данък се дължи лихва за просрочие съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. При връщане на вече обложена премия или част от нея застрахователят възстановява на застрахования и данъка.
Данъчно задължително лице, което не подаде декларация в срок, не посочи или грешно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение санкцията е от 1000 до 4000 лева.
 

Дара Христова

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA