Буря

12:05, 26 Май, 2011

Природно явление, съпроводено със силен вятър.За буря се считат също: ураган, вихрушка, смерч. Нанесените щети си изразяват в събаряне, счупване, скъсване, разкъсване, откъсване, отнасяне и други механични повреди или унищожаване на имущество.