Брюксел иска нови правила за финансовите конгломерати

Конгломератите обикновено включват от 500 до 1000 дружества

09:09, 15 Септември, 2010 1 коментар
Брюксел иска нови правила за финансовите конгломерати

Националните контролни органи на всяка страна, членуваща в Европейския съюз, да получат по-голяма власт за мониторинг на финансовите конгломерати, предлага Европейската комисия. Комисията смята, че именно те са един от факторите, които движат европейската икономика, и иска да се застрахова срещу евентуален бъдещ риск от нова финансова криза.
Обсъжданите предложения засягат финансови групи със сложна структура в областта на банковата и застрахователната сфера на територията на повече от една от 27-те държави членки в общността.
В момента дейността на конгломератите зависи предимно от националните власти. За да оперира в банковия или застрахователния сектор на друга европейска страна, всяко предприятие трябва да получи одобрението на националните контролни органи и да следва правилата на европейските директиви в двете области. Върху група от легални банкови предприятия може да бъде упражнено консолидирано банково наблюдение, а сдруженията от застрахователни компании се подлагат на консолидирана застрахователна проверка.


Конгломератите обикновено включват от 500 до 1000 дружества, ръководени от главна компания. Тя взима координиращи решения и може да е както холдинг, така и самостоятелно действаща банка или застрахователна фирма. Заради това сложно устройство Директивата за наблюдение на финансови конгломерати от 2002 г. дава на властите право на суплементарно наблюдение. При него акцентът пада върху функциите на отделните предприятия, проверява се дали капиталът не се използва повече от веднъж в рамките на конгломерата и се оценяват груповите рискове при взаимоотношенията между отделните дружества, като конфликта на интереси.


През 2008-а Брюксел установи някои пропуски и нередности в Директивата от 2002-ра. Заради юридическата структура на някои финансови конгломерати националните контролни органи са принудени да избират между чисто банковото или застрахователно наблюдение по силата на специфичните за секторите директиви или суплементарно наблюдение по силата на Директивата от 2002-ра. Сега комисията предлага в случай че главното предприятие на даден конгломерат е холдинг, властите да могат да прилагат специфичните за отделните сектори наблюдения едновременно с общото суплементарно наблюдение. Така банковият мониторинг ще бъде възможен за банкови групи дори когато те имат бизнес действия са в застрахователния бизнес. Наблюдението на застрахователни групи пък ще е валидно дори ако тя извършва операции в банковия сектор.


По силата на новите разпоредби националните власти ще получат правото да изискват по-подробни данни още щом преценят, че съществува риск на ниво финансова група. Комисията обяви, че с новата методика контролните органи ще могат да реагират адекватно, когато големи фирми се окажат в "затруднено положение". Намеренията са направените предложения да бъдат разгледани от Европейския парламент и да влязат в сила от началото на 2011 година.

Дара Христова

Коментари

Прекарайте си добре докато използвате програми от най-популярният торент сайт в страната - Zamunda.
  • Показани 1

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA