Бизнес климатът през август – с покачване от 1,1 пункта

Показателите за производството и търговията са повишени, а за строителството и услугите спадат

16:08, 26 Август, 2011 0 коментара

През август 2011 г. общият показател на бизнес климата в страната се покачва с 1,1 пункта спрямо предходния месец, сочат данните от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ). Подобрения в бизнес климата се отчитат в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване. За да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, все още остават 8.8 пункта.

В сравнение с юли съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2,0 пункта и е само с 2,1 пункта под нивото на дългосрочната си средна стойност. Анкетата отчита повишен оптимизъм на мениджърите по отношение на настоящото бизнес състояние на предприятията. Производствената активност също се оценява като увеличена, макар осигуреността на производството с поръчки леко да намалява поради свиване на износа.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” през август нараства с 10,8 пункта в сравнение с предходния месец, като за първи път след края на 2008 г. надхвърля дългосрочната си средна стойност с 0,3 пункта. Подобрени са както оценките за настоящото бизнес състояние на компаниите, така и очакванията за следващите шест месеца.

Въпреки това през август конюнктурата в търговията на дребно остава нестабилна, тъй като факторът „несигурна икономическа среда” засилва отрицателното си влияние върху развитието на бизнеса с 9,1 пункта.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” е с 3,2 пункта под юлското си равнище. Това понижение е в резултат от изместването на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” или „по-лошо” към запазване на „същото” състояние. Същата умереност се наблюдава и в мненията им относно търсенето на услуги.

По отношение на факторите, които са пречка за дейността в сектора на услугите, конкуренцията в бранша измества несигурната икономическа среда и бележи нов дългосрочен максимум (54,2%) от 2002 г. насам.

Понижение от 5,7 пункта се отчита за съставният показател „бизнес климат в строителството” през август поради по-резервираните мнения на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията и увеличения песимизъм в очакванията им за следващите шест месеца.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA