Български месопреработвателен холдинг консолидира финансовите си отчети за минути чрез софтуерно решение

Целта на проекта е да се ускори процесът по изготвяне на консолидираните отчети на холдинга

00:10, 06 Октомври, 2015 0 коментара

Един от най-големите производители на месни продукти и колбаси у нас – Бони Холдинг автоматизира процеса по консолидация на финансовите си отчети чрез софтуерното решение LucaNet.Financial Consolidation. Целта на проекта е да се ускори процесът по изготвяне на консолидираните отчети на холдинга, както и да се намали до минимум рискът от допускане на грешки. Внедрител на системата е консултантската компания Balkan Services.

За да се ограничи времето за консолидация, автоматично се изтеглят данните от оперативните справки на 15-те дружествата в холдинга чрез LucaNet.Financial Consolidation. Елиминират се вземания и задължения, приходи и разходи между свързани предприятия, нереализирани печалби в налични материални запаси и дълготрайни активи.

„Ценно преимущество на LucaNet.Financial Consolidation е фактът, че решението дава възможност за анализ на бизнеса и в направления различни от финансовата консолидация. На практика системата може да е полезна и при изготвянето на допълнителни справки, независимо от консолидационния процес, изчисляване на коефициенти за ефективност (KPIs), ползвайки данни от индивидуалните отчети на дружествата.“, това сподели Христо Стоянов, Финансов директор, Бони Холдинг.
Повече за Бони Холдинг АД: Холдингът е сред лидерите на пазара на месни продукти и колбаси и най-големият производител на свинско месо у нас. Създаден през 1991 г., днес в структурата на Бони Холдинг влизат няколко хибридни свинекомплекса, сред които и един от най-модерните в Европа.

Повече за Balkan Services: Компанията оперира на пазара на софтуер за управление, анализ и контрол на бизнеса като проектира, внедрява и поддържа софтуерни системи с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management). Balkan Services има над 200 успешно внедрени проекти във водещи компании от производството, услугите, търговията и дистрибуцията. Фирмата е партньор и разполага със сертифицирани специалисти за продуктите на Altec, IBM, Microsoft и Qlik, а от 2013 г. и за продуктите за финансова консолидация и планиране LucaNet. Компанията е отворена за нови партньорства.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA