Бъдете крачка напред с ефективност и различни методи в създаването на собствен бизнес

Опознайте конкурентите си в бизнеса

20:01, 10 Януари, 2024 0 коментара

В дигиталната ера е жизненоважно за предприятията да познават и разбират отблизо своите конкуренти, за да получат конкурентно предимство и да оцелеят на пазара. Анализът на конкурентите е ключът към получаването на тази информация.

Какво е анализ на конкурентите?

Анализът на конкурентите е методология, при която една компания изчерпателно изследва бизнес моделите, продуктите и маркетинговите тактики на своите конкуренти, за да разбере динамиката на пазара и да вземе стратегически решения за получаване на конкурентно предимство.
Основната цел на анализа на конкурентите е да се разберат другите бизнеси в сектора и да се определят техните подходи, силни и слаби страни.

Значението на провеждането на анализ на конкурентите

Анализът на конкурентите е важен, тъй като помага на фирмите да вземат по-добри решения и да останат пред конкуренцията. Нека разгледаме по-подробно защо е важно да се направи анализ на конкурентите.

• Той предлага на бизнеса възможността да разбере с кого е конкуренцията и колко интензивна е тя.
• Важно е за разработването на маркетингова стратегия.
• Чрез идентифициране на пропуски в индустрията се улеснява фокусирането върху тези области.
• Помага за по-доброто разбиране на целевата аудитория .
• Наблюдението на конкуренти е източник на вдъхновение за нови идеи и иновации.
• Анализът на конкурентите може да помогне на бизнеса да спечели конкурентно предимство. Можете да напреднете, като идентифицирате недостатъците на вашите конкуренти и се подобрите в тези области.
• Анализът на конкурентите може да ви помогне да откриете потенциални заплахи по-рано. По този начин можете да сте по-добре подготвени срещу тези заплахи и да намалите рисковете.
• Това ви позволява да постигнете успех във фазата на брандиране. Можете да укрепите имиджа на собствената си марка, като проучите кампаниите на конкурентите.

Ползи от провеждането на анализ на конкурентите

Ползите от провеждането на конкурентен анализ са многостранни. Този метод осигурява конкурентни предимства на бизнеса чрез идентифициране на силните и слабите страни на конкурентите. Предоставя важна информация за пазарните тенденции, предпочитанията на клиентите и потенциалните рискове. Това също е полезно за управление на кризи.

Анализът на конкурентите създава солидна основа за растеж на бизнеса и дългосрочен успех.

Ефективни методи в анализа на конкурентите

Най-ефективните методи в анализа на конкурентите са SWOT анализът и PEST анализът. Всеки от тези методи може да се използва за един сектор или може да бъде избран само един. Нека разгледаме заедно тези най-ефективни методи.

SWOT анализът е метод за бизнеса да види собствените си силни и слаби страни и да оцени възможностите и заплахите от външния свят.
Факторите, които допринасят за растежа на бизнеса, се наричат възможности. Факторите, които влияят негативно на успеха, се наричат заплахи.

SWOT анализът ви помага да разберете текущото състояние на вашия бизнес и външни влияния.

Как да извършим анализ на конкурентите?

Ако искате да направите добро проучване на конкуренти, важно е да предприемете този процес стъпка по стъпка. Нека да видим как да направим анализ на цените на конкурентите, анализ на стойността на марката на конкурентите и други в 8 стъпки.

1. Поставете си цели
Първата стъпка е да се изясни защо ще се извършва анализът на конкурента и за какви цели ще служи. На първо място, трябва да познавате много добре собствения си бизнес. Когато определяте целите на вашата марка, е важно да можете да отговорите на следните въпроси:

• Каква е мисията и визията на марката?
• Какъв е пазарният дял на марката на текущия пазар?
• Как смятате да развивате марката?
• Как смятате да разширите целевата си аудитория?

Когато определяте целите на марката, трябва да се съсредоточите особено върху измеримите цели. Поставянето на количествени, а не качествени цели ще ви помогне да достигнете до по-точни данни.

2. Направете анализ на пазарния дял за дамска мода

Анализът на пазарния дял определя вашето място на пазара на конкурентите. Кои конкуренти колко пазарен дял имат? Анализът на пазара може да ви помогне да оцените потенциала за растеж на вашия бизнес.

3. Сравнете продукти и услуги

Сравнете собствените си продукти или услуги с тези на конкурентите. Идентифицирайте предимствата и недостатъците на вашите конкуренти.

4. Оценка на маркетинговите стратегии

Проучете маркетинговите стратегии на конкурентни компании. Какви канали използват? Какви тактики предпочитат и върху каква клиентска база се фокусират? Опитайте се да намерите отговори на тези въпроси. Съответно, определете маркетингова стратегия за себе си.

5. Идентифицирайте вашите конкуренти

Разберете кои са вашите конкуренти, върху какви пазари се фокусират и в кои региони правят бизнес. Това могат да бъдат ваши преки и непреки конкуренти.

• Преки конкуренти
Ако вашите продукти и услуги са еднакви или много сходни, те може да се считат за ваши преки конкуренти.
• Непреки конкуренти
Не забравяйте фирмите, с които непряко се конкурирате. Въпреки че тези компании не споделят същия пазар като вас, те могат да повлияят на търсенето на клиентите. Препоръчваме ви да не подценявате косвените си конкуренти.

6. Анализирайте продуктите и услугите на вашите конкуренти
Проучете гамата от продукти или услуги и ценовите политики на конкурентни предприятия. Всичко това ще ви позволи да разберете какви предимства имат конкурентите. Можете да си зададете следните въпроси:

• Високи ли са разходите за техните продукти или услуги?
• Какъв е пазарният дял на продукта?
• Какви са характеристиките, исканията и изискванията на клиента?
• Как се разграничават от конкурентните фирми?
• Какви са ценовите стратегии, които използват в дигиталните продажби?

7. Характеристики на продукта

Чрез извършване на анализ на конкурентни продукти можете да изследвате продуктите на вашите конкуренти. Разберете характеристиките и отличителните черти на конкурентните продукти и ги сравнете с вашите собствени продукти. Можете да създадете файл в Excel за това.

8. Ценови стратегии

Разберете кой продукт продават вашите конкуренти и за колко с анализ на цените на конкурентите. Използват ли конкурентни цени или диференцирани цени? По този начин вие можете сами да определите вашата ценова политика.

Обратна връзка от клиента

Не забравяйте да прегледате коментарите на клиентите за конкурентни продукти и услуги. Какви функции харесват и какви са оплакванията?
Идентифицирайте стратегиите за продажби на вашите конкуренти
Анализирайте стратегиите за социални медии и мненията на клиентите с анализ на социалните медии на конкуренти. Разбирането как те продават може да ви помогне да развиете свои собствени стратегии за продажби.

Прегледайте коментарите за вашите конкуренти

Прегледайте отзивите на клиентите на вашите конкуренти. Можете да разберете опита на вашите клиенти и в кои области се оплакват. Трябва да обърнете тези слаби места във ваша полза.

Проучете технологиите, които вашите конкуренти използват
Това е ефективна стъпка за увеличаване на конкурентното предимство на вашия бизнес. Трябва внимателно да проучите използването на технологиите от вашите конкуренти.

Разберете какъв софтуер, платформи, инфраструктури или дигитални инструменти използват, за да развият бизнеса си.

Анализирайте дигиталните маркетингови стратегии на вашите конкуренти

Можете да получите ценна информация, като анализирате дигиталните маркетингови стратегии на вашите конкуренти. Нека разгледаме как можете да направите това.

• Анализирайте рекламите в търсачките

Опитайте се да определите по кои ключови думи конкурентните фирми създават реклами в Google Ads. Открийте кои ключови думи те рекламират с анализ на ключови думи. Прегледайте заглавията и описанията на рекламите. По този начин можете да разработите рекламни стратегии и планове за вашата марка, преди да публикувате реклами в търсачките.

• Преглед на SEO проучвания

Разгледайте подробно уебсайтовете и усилията за SEO на конкурентни фирми. По този начин можете да определите най-ефективните ключови думи, които можете да използвате за вашата собствена стратегия. Ако направите качествен SEO анализ на конкурентите, можете директно да увеличите продажбите си.

• Съсредоточете се върху стратегиите за социални медии

Разгледайте акаунтите в социалните медии на конкурентни фирми. Опитайте се да определите на кои платформи са активни, колко често споделят съдържание и какви видове съдържание се представят най-добре. Също така наблюдавайте темповете на растеж на последователите и нивата на ангажираност.

С анализа на социалните медии на конкурентите можете да разберете върху кои платформи трябва да се съсредоточите. Това ще ви помогне да разберете какъв тип съдържание ще се хареса на вашата целева аудитория.

Преглед на маркетинговите стратегии за съдържание

Стратегията за конкурентно съдържание също ви помага да определите върху какви теми трябва да се съсредоточите и какви видове съдържание са най-ефективни, когато създавате своя  собствена маркетингова стратегия за съдържание например за дрехи за официални поводи като – официални рокли.

Наблюдавайте какъв тип съдържание създават, целевата им аудитория и качеството на тяхното съдържание.

Оценете резултатите от анализа на конкуренцията

Не забравяйте, че включването на резултатите от конкурентния анализ във вашата бизнес стратегия е по-важно от всичко друго. Включете информацията, която получавате, в бизнес стратегията си.

Възползвайте се от слабостите на конкурентите

Слабостите на вашите конкуренти могат да бъдат възможности за вас. Не забравяйте, че най-ефективният начин да разберете слабостите на конкурентите е да прочетете отзивите на клиентите.

Опитайте се да подобрите слабостите на собствения си бизнес

Анализът на конкуренцията е разбиране на слабостите както на вашите конкуренти, така и на вашия собствен бизнес.

За да останете конкурентоспособни, трябва да се съсредоточите върху подобряването на тези слабости.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA