Акутно заболяване

12:05, 26 Май, 2011

Бързоразвиващо се болезнено заболяване, с нужда от спешно лечение с възможност за летален край.