За нас

14:07, 19 Юли, 2010

Myinsurance.bg е първият застрахователен портал, обединяващ на едно място актуални събития, полезна информация, застрахователни компании и техните продукти. Получавате точна и ясна информация за обхват и сравнение на застраховките, както и последни новини от застрахователния и финансовия сектор.

На Myinsurance.bg можете да намерите съвети, отговори на Вашите въпроси, както и информация за състоянието на пътната мрежа, градската инфраструктура и климатичните условия.

Ако се абонирате за бюлетина на Myinsurance.bg, ще получавате систематизирано последните новини  от сайта - всички или по избран от Вас критерий, ако искате да следите даден автор, тема или каре.

Анализите на дадени събития са изготвени след задълбочено проучване  и събиране на информация от различни източници.

Авторите на Myinsurance.bg се стремят да подготвят своите материали безпристрастно, без манипулация на събития и факти. На  Myinsurance.bg не се съдържат политически и религиозни послания, новини със съмнителна истинност, непотвърден характер и нарушаващи общоприетите етични и правни норми.