83% от фирмите у нас имат несъбрани вземания

50% от бизнеса отчита ръст на лошите вземания през 2011 спрямо миналата година

18:12, 12 Декември, 2011 0 коментара

83 на сто от фирмите имат просрочени несъбрани вземания, като в 40% от случаите вземането е с изтекъл срок преди повече от година. Това показват данните от съвместно проучване сред 500 фирми, осъществено от Българската стопанска камара (БСК) и „Мост Финанс Мениджмънт" АД в периода 23 ноември – 4 декември, съобщи агенция КРОСС.

В анкетата са се включили фирми, развиващи се в сферата на услугите, търговията, добивната и преработващата промишленост и селското стопанство. Сред анкетираните са микро-, малки, средни и големи предприятия от всички региони на страната.

Целта на проучването е да изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия, познаваемостта и ползването на външни партньори и услуги за повишаване на събираемостта на вземанията. Обект на изследване е и връзката между размера на бизнеса и сферата на дейност на анкетираните, от една страна, и вземанията им, от друга.

През 2011 г. 50% от бизнеса отчита ръст на лошите вземания от контрагенти спрямо 2010 г. като тенденцията е за увеличаване срока на изплащане на дължимите суми.

Според проучването, икономическата обстановка дава най-голямо отражение върху дейността на средните предприятия. 30% от отговорилите, че имат налични проблемни вземания, са предприятия от среден тип. По отношение на браншовото разпределение, в сферата на селското стопанство, добивната и преработващата промишленост има повече представители с несъбрани вземания (22%) в сравнение със сферите услуги и търговия (17%).

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA