27 европейски одитни институции обсъдиха управлението на публичния сектор

В София се проведе конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“

14:05, 22 Май, 2018 0 коментара

Конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, организирана от Сметната палата на Република България в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз се проведе в Зала 3 на Националния дворец на културата.

В конференцията участваха президенти и представители на сметни палати от 26 европейски страни, сред които 19 страни членки на ЕС,  и Европейската сметна палата. Сред тях бяха председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, българският представител на Европейската сметна палата Илиана Иванова, президенти на Върховните одитни институции на страни членки на ЕС, президенти на Върховните одитни институции на страни кандидатки за членство и потенциални кандидатки за членство, посланици и др. На конференцията бе ръководството на  Сметната палата на Република България - председателят на Цветан Цветков, заместник-председателите - Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров и членовете - проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев.

„Целта на този форум е ВОИ от страните-членки на ЕС и от страните, които кандидатстват за членство, да споделят своя опит и водещи практики по прилагането на принципите на доброто управление в публичния сектор – отчетност, прозрачност и интегритет. Управление, което е насочено към подобряване на живота на гражданите и оправдава тяхното доверие.“  Това каза при откриването на форума Цветан Цветков. „Сметната палата на Република България също подкрепя колегите си от региона - да се развиват като модерни ВОИ и да съдействат за извършването на необходимите реформи в държавите си. ВОИ на тези страни не са безпристрастен наблюдател на предприсъединителния процес. Тяхната роля е ключова, защото дават независими оценки на провежданите реформи от правителствата и дават препоръки за активизиране на усилията и работата на институциите. По/ този начин ВОИ се явяват една от движещите сили на важните процеси, свързан/и с прокарването на реформи в своите страни и своеобразен гарант, че тези реформи ще постигнат целите си.“, посочи още Цветков.

Обменът на опит между европейските одитни институции и тези на Западните Балкани е важен процес за това да имаме по-добри правила и разходване на средствата. Стабилността и доверието в администрацията, интегритета и върховенството на закона са невъзможни без одитните институции“. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова при откриването на конференцията. Тя подчерта, че събитието е едно от важните в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС именно заради активната роля, която сметните палати имат в интеграционния процес на Западните Балкани. „Одиторите не са врагът, от който трябва да се страхуваме, а наш партньор , който ни помага да адаптираме структурите си, да ги направим работещи и отговарящи на изискванията и законите“, каза още министър Павлова. „Няма значение дали сме големи или малки, трябва да работим заедно в името на доверието между нас, на гражданите и на нашите партньори“, допълни тя.

Българският парламент е особено заинтересован от добро взаимодействие със Сметната палата, защото тя му помага при вземането на законодателните решения и за упражняване на парламентарния контрол, посочи Мария Илиева, председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя поднесе приветствие от името на председателя на Комисията – Менда Стоянова. Народното събрание има право при възникването на важни обществено значими проблеми, да възлага до пет одита годишно, припомни тя и специално отбеляза възложените от парламента одити, които Сметната палата извърши за ефективността и ефикасността на банковия надзор, на „Летище София“ ЕАД, на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и възложения през т. г. одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA